Výživový plán

ZÁKLADEM JE OSOBNÍ PŘÍSTUP A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN NA MÍRU    

DIAGNOSTIKA


Při prvním setkání Vám udělám podrobnou diagnostiku tělesných parametrů (váha, % tělesného tuku, hladina viscerálního tuku, % kosterního svalstva, BMI a další).

Společně vyplníme dotazník, kde se zaměříme převážně na současný způsob života, stravovací návyky, pitný řežim, pohybovou aktivitu, zdravotní stav a v neposlední řadě na Váš osobní cíl.

Pro stanovení současného energetického příjmu stravou je potřeba, abyste si pečlivě zaznamenávali stravování a pitný režim v délce 5 dnů. Je potřeba přesně uvést kdy, co a v jakém množství konzumujete.

VÝŽIVOVÝ PLÁN

Je dalším krokem po diagnostice pro ty, kteří chtějí změnit dosavadní styl života a přejít na zdravější způsob života - redukovat váhu, zformovat postavu, zvýšit podíl svalové hmoty, zdravě žít, prevence civilizačních chorob.

Na základě diagnostiky Vám sestavím individuální Výživový plán.

Zde naleznete:
- osobní údaje, zdravotní stav, současné stravovací návyky, současnou pohybovou aktivitu
- výsledky diagnostiky, stanovení optimálního energetického příjmu stravou
- rozbor 5-ti denního záznamu o Vašem stravování, porovnání s doporučeným příjmem
- rozbor pohybové aktivity a doporučení
- skladba příjmu základních živin - bílkoviny, tuky, sacharidy
- zdroje základních živin
- odhat tempa redukce váhy
- jídelníček sestavený podle doporučeného energetického příjmu a výdeje
- tipy na zdravější alternativy pokrmů, vhodné tekutiny
- doplňky stravy

KONZULTACE

Po důkladném vysvětlení Výživového plánu začíná běžet tzv. 3-měsíční program. V průběhu této doby se budeme pravidelně po 14 dnech setkávat a konzultovat změny, co Vám vyhovuje, nevyhovuje, kde je potřeba udělat změnu.

Mimo tyto pravidelné konzultace je možnost kontaktu telefonicky kdykoliv.

Při konzultacích také kontrolně přeměříme tělesné parametry a srovnáme s cílem.

OSOBNÍ TRENÉR

Nabízím Vám možnost individuálního cvičebního plánu. Je možnost společně navštívit fitcentrum, kde Vám poradím vhodné a nevhodné cviky.

Můžete navštívit i některé z mých lekcí ZUMBY&Bodystyling (lekce zaměřené na formování postavy, zejména v oblasti problémových partií).

Možnost Anticelulitidních masáží.

Více informací,  objednávky na tel. čísle: 725 643 454, 602 859 998
www.beniskova.cz